วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤศจิกายน 2565

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565
APEC 2022 : ไทย-จีน มุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

เนื้อหาประกอบด้วย

  • APEC 2022 THAILAND
  • การเยือนประเทศไทยของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย – จีน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
  • ความร่วมมือและความตกลงที่มีการลงนามในช่วงการเยือน
  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • คำปราศรัยโดย ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค (APEC CEO Summit)
  • สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders’ Meeting)

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ติดต่อเรา