Photo: 中国汽车工程研究院股份有限公司

10 ม.ค. 66 – ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพพลังงานไฮโดรเจนแห่งชาติแห่งแรกในจีน เปิดใช้งานแล้วในเมืองฉงชิ่ง การทดสอบของศูนย์นี้ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดของยานยนต์พลังงานใหม่เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถจำลองอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในช่วง -40°C ถึง 80°C คุณภาพไฮโดรเจน แบตเตอรี่ มอเตอร์ และอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนอื่น ๆ

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/0afa928236b54c1293b3c9bbd9e9b819.shtml