18 ม.ค. 66 –การประชุมประจำปีของคณะกรรมการว่าด้วยระเบียบการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการใช้งานแบบมีมนุษย์ควบคุม รายงานว่า เรือดำน้ำจีน 2 ลำ เชินไห่หย่งชื่อ (Deep Sea Warrior) และ เฟิ่นโต้วเจ่อ (Striver) เสร็จสิ้นภารกิจการดำน้ำในปี พ.ศ.2565 โดยเรือเชินไห่หย่งชื่อ ดำได้ลึก 4,500 เมตร 100 ครั้ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ด้วยความลึกเฉลี่ย 1,292.52 เมตร ในการปฏิบัติภารกิจสำรวจทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานทางวิศวกรรม การค้นหาและกอบกู้ รวมถึงการรับมือกับเหตุการฉุกเฉิน ส่วนเรือเฟิ่นโต้วเจ่อ ดำน้ำได้ลึกถึง 10,000 เมตร จำนวน 4 ครั้ง

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/18/WS63c758d2a31057c47ebaa4f8.html