เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาโรคทางสมอง

16 ม.ค. 66 – ทีมนักวิจัย จาง เฉียง จากสถาบันเคมีประยุกต์ฉางชุน (Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences) วิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรดไฮโดรเจลแบบฝังชนิดใหม่ ที่สามารถติดตามและตรวจสอบสัญญาณสมองของหนูแบบเรียลไทม์ได้ในระยะยาว สร้างแนวคิดใหม่ในการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคในสมอง เนื่องจากสัญญาณประสาทสมองเป็นช่องทางสำคัญในการส่งข้อมูลของสมอง การตรวจสอบสัญญาณความถี่สูงในเนื้อเยื่อสมองจึงมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยความผิดปกติทางความคิดหรือโรคอื่นๆ ตามประเภทของโรคในสมอง โดยผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Advanced Materials)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/c4f71d86ee604693a77015660a2805f1.shtml

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]