23 ม.ค. 66 – สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (China Association of Automobile Manufacturers) ได้รวบรวมและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มระยะของจีน (Range-Extended Electric Vehicle) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเสนอพร้อมกับการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่และข้อได้เปรียบของทางเทคโนโลยี ทำให้มีบริษัทรถยนต์ในประเทศได้เริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มระยะจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2565 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มระยะในประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าเกิน 500,000 คัน ภายในปี พ.ศ. 2568

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/482cb60409074dcfb679d6c711714928.shtml