ห้องปฏิบัติการสำรวจห้วงอวกาศจีนเฟ้นหาผู้มีความสามารถระดับโลก

30 ม.ค. 66 – ห้องปฏิบัติการสำรวจห้วงอวกาศจีน (Deep Space Exploration Lab : DSEL) ประกาศเชิญชวนผู้มีความสามารถระดับโลกให้สมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนในต่างแดนผู้มีความสามารถเป็นเลิศประจำปี พ.ศ.2566 (The 2023 Overseas Outstanding Young Talents Program) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการสำรวจห้วงอวกาศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Natural Science Foundation of China : NSFC) เพื่อดึงดูดนักวิชาการรุ่นใหม่ที่โดดเด่นจากต่างประเทศให้เข้ามาทำงานในประเทศจีน และจะได้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจห้วงอวกาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระยะยาวของการสำรวจอวกาศในเชิงลึกที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และระบบสุริยะ

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/30/WS63d7dfdfa31057c47ebabe53.html

ติดต่อเรา