จีนยุติรับรองประกาศนียบัตรออนไลน์

30 ม.ค. 66 – จีนจะยุติการรับรองอนุปริญญาและปริญญาของนักเรียนต่างชาติ ที่ได้รับผ่านหลักสูตรออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิในปี พ.ศ. 2566 นี้ เนื่องจาก ปัจจุบัน นักศึกษาต่างชาติสามารถที่จะเดินทางกลับไปยังสถาบันการศึกษาได้แล้ว

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/30/WS63d7a298a31057c47ebabe24.html