6 ก.พ. 66 – ทีมนักวิชาการ ยวี๋ ชูหง  จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China: USTC) ใช้ชีวมวลและแร่ธาตุธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอโรเจล (Aerogel) จากธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและทนไฟได้ดีเยี่ยม เนื่องจากแอโรเจลที่ทำจากพลาสติกและเรซินมีความสามารถในการย่อยสลายทางต่ำ และนำไปสู่การสะสมของเสียและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง เพื่อแก้ปัญหาความไม่ยั่งยืนของวัสดุในปัจจุบัน นักวิจัยประสบความสำเร็จในการการพัฒนาโครงสร้างใหม่ เผยให้เห็นเส้นใยนาโนเซลลูโลสบนพื้นผิวที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดแอโรเจลที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายไม้ธรรมชาติที่แข็งแรงและทนทานได้สำเร็จ ซึ่งสามารถทนต่อเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส และไม่ถูกเผาไหม้ภายในเวลาอย่างน้อย 20 นาที ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเคมีประยุกต์ของเยอรมัน (Angewandte Chemie)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/cbca2cc0b6874160a60ff33b1346c374.shtml