18 ก.พ. 66 – ศัลยแพทย์ เหลียง เซียว (Liang Xiao) จากโรงพยาบาลเซอร์ รัน รัน ชอว์ (Sir Run Run Shaw Hospital) ในเครือคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Sir Run Run Shaw Hospital, Medical School of Zhejiang University) ประสบความสำเร็จในการดำเนินการผ่าตัดถุงน้ำดีของผู้ป่วยหญิง วัย 30 ปี จากเมืองอารัล (Aral) ด้วยหุ่นยนต์ส่องกล้องสี่แขน นับเป็นการผ่าตัดถุงน้ำดีระยะไกลครั้งแรกของจีนที่ดำเนินการผ่านหุ่นยนต์โดยใช้เทคโนโลยี 5G ทางด้านศาสตราจารย์ไช่ ซิ่วจวิน (Cai Xiujun) ประธานของโรงพยาบาลเซอร์ รัน รัน ชอว์ ซึ่งเฝ้าดูการผ่าตัดทั้งหมด กล่าวว่า การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลสามารถช่วยลดข้อจำกัดทางด้านเวลาและพื้นที่ รวมถึงข้อจำกัดของการกระจายทรัพยากรที่ไม่สม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับทั้งแพทย์และผู้ป่วย ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/18/WS63f0223ea31057c47ebaf7e9.html