20 ก.พ. 66 – หมู่บ้านถงปั่น (Tongban) ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลของอำเภอหลงอัน (Rong’an) มณฑลกว่างซี ครั้งหนึ่งเคยเป็น “หมู่บ้านว่างเปล่า” ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียง 6 คน หลังจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เคยทำงานนอกหมู่บ้าน เลือกที่จะกลับไปพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านเกิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ในปี พ.ศ. 2561 หมู่บ้านถงปั่นหลุดพ้นจากความยากจนไปได้ และหมู่บ้านหวู่หยิง (Wuying) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมียว ซึ่งตั้งอยู่อย่างอบอุ่นในภูเขาสูงที่ทอดข้ามพรมแดนระหว่างเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลกุ้ยโจว แม้ว่าหมู่บ้านจะมีพื้นที่แห้งแล้ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่รุนแรง และการคมนาคมที่ไม่สะดวก แต่สามารถพ้นจากความยากจนได้ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งหมู่บ้านถงปั่นและหมู่บ้านหวู่หยิงได้รับการฟื้นฟูกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น จากการร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในชนบท

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/20/WS63f2c7eda31057c47ebafa7b.html