18 ก.พ. 66 – งานนิทรรศการการศึกษาระดับนานาชาติ และการประชุมประจำปีของจีนครั้งที่ 23 (The 23rd China Annual Conference and Expo for International Education) จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษา: การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง” (Reshaping Education: Adaptation and Transformation) โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฮ่วย จิ้นเผิง (Huai Jinpeng) กล่าวในงานว่า จีนจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของจีนดำเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก พร้อมผลักดันความร่วมมือและการพัฒนาด้านการศึกษากับประเทศและภูมิภาคในโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative) และติดตามการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมา จีนทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาระหว่างประเทศ และพยายามเร่งในการสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางของความสามารถและนวัตกรรม

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/18/WS63f01b57a31057c47ebaf7d3_2.html