23 ก.พ. 66 – บริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน (China Aerospace Science and Technology Corporation: CASC) รายงานว่า เมื่อเวลา 19:49 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 จีนได้ปล่อยจรวดขนส่งลองมาร์ช 3บี (Long March 3B) ที่ศูนย์ปล่อยจรวดส่งดาวเทียมซีชาง มณฑลเสฉวน เพื่อขนส่งดาวเทียมสื่อสาร จงซิง-26 (ChinaSat-26) ขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย สถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Space Technology: CAST) ดาวเทียมดวงนี้ใช้โครงสร้าง DFH-4E และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ติดตั้งบนรถยนต์ เรือ และเครื่องบินเข้ากับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง มีความสามารถในการรับส่งข้อมูล 100 กิกะบิต/วินาที เร็วที่สุดในบรรดาดาวเทียมสื่อสารของจีนทั้งหมด

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/23/WS63f75daba31057c47ebb085e.html