22 ก.พ. 66 – สถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและมานุษยวิทยาบรรพกาล สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences) รายงานว่า จากการศึกษาซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ไหล่ของเทอโรซอร์ (Pterosaur) ที่ขุดพบจากชั้นครีเทเชียส (Cretaceous) ตอนล่างของเมืองฮามี่ เขตปกครองตนเองซินเจียง นักวิจัยพบว่ากลไกการบินของเทอโรซอร์นั้นค่อนข้างซับซ้อน มีความคล้ายคลึงกับทั้งนกและค้างคาว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Anatomical Record” (งานวิจัย : https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.25167)

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202302/789f4143760e4ffab71deaf965a4eee0.shtml