นักวิจัยจีนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ช่วยในการควบคุมกลิ่นขยะ

27 ก.พ. 66 – Qiang Ning ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจากมหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University) กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่นี้ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบพัลส์ (pulse power supply) เพื่อสร้างพื้นที่การแปรรูปพลาสมา เมื่อก๊าซที่มีกลิ่นผ่านโซนพลาสมา จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันหลายครั้ง ทำให้ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงและปล่อยก๊าซที่ปราศจากกลิ่น ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถานีถ่ายโอนขยะถังฮุ่ย ในเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ได้นำเทคโนโลยีกำจัดกลิ่นนี้มาใช้ โดยการตรวจสอบภาคสนามแสดงให้เห็นว่ากลิ่นในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดที่สถานีถังฮุ่ยนั้นต่ำกว่าเมื่อก่อนมาก แทบไม่พบกลิ่นไม่พึงประสงค์เลย จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสถานีขนถ่ายขยะ

ที่มา : https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/27/WS63fc70d1a31057c47ebb1179.html