7 มี.ค. 66 – นายฮ่วย จิ้นเผิง (Huai Jinpeng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุ (The Seniors University of China: SUC) เป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาประชากรสูงอายุในจีน และเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

ในแผน 5 ปีฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) ได้ร่างมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีมหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศจีน (SUC) เป็นพื้นฐาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ SUC ได้มีการสนับสนุนแพลตฟอร์มบริการด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ มีหลักสูตร 407,000 หลักสูตร มีการจัดเตรียมการฝึกทักษะ การศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรม บริการสังคม การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแก่นักศึกษา และมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยระบุ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเป็นนักศึกษา

การเปิดตัวมหาวิทยาลัย SUC เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาสผู้สูงอายุในการแสวงหาและศึกษาต่อด้วยตนเอง ภายในปี พ.ศ. 2568 จีนตั้งเป้าที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งแห่งในทุกภูมิภาคระดับมณฑล

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/07/WS64069784a31057c47ebb2bb5.html