จีนพัฒนาตู้เก็บสูญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพชิปควอนตัม

17 มี.ค. 66 – นายเจีย จือหลง (Jia Zhilong) หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาจากบริษัท Origin Quantum Computing Technology Co., Ltd. ในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบสูญญากาศระดับสูง (High-vacuum environment) เพื่อพัฒนาตู้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสำหรับชิปควอนตัมเพื่อรักษาความสามารถในการประมวลผล ชิปควอนตัมเป็นองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ควอนตัม ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากชิปแบบดั้งเดิม ปัจจัยบางอย่าง เช่น อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม เสียง การสั่นสะเทือน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอนุภาคปนเปื้อนขนาดเล็ก อาจส่งผลต่อกระบวนการทำงาน เนื่องจากวัสดุตัวนำยิ่งยวด (Superconductor) ในชิปควอนตัมมีความไวสูงต่อสิ่งแวดล้อมและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำในอากาศได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถใช้ชิปควอนตัมได้หากจัดเก็บไม่ถูกต้อง

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/17/WS641401cea31057c47ebb5164.html