ศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ก่อตั้งขึ้นในเทียนจิน

18 มี.ค. 66 – ศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เทียนจิน (Tianjin Artificial Intelligence Computing Center) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเขตเหอเป่ยของนครเทียนจินและบริษัทหัวเหว่ย ได้ทำการเปิดตัวโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2566 ด้วยการลงทุนรวมสูงถึง 1.27 พันล้านหยวน (184.6 ล้านดอลลาร์) ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์แบบแยกส่วน 41 ห้อง และพลังการประมวลผลตามแผนที่ 300 เพตาฟลอป (Petaflops) จึงเป็นเสมือน “สุดยอดมันสมอง” ของเมืองสมัยใหม่ ศูนย์แห่งนี้ได้สร้างระบบนิเวศระดับชั้นนำและให้บริการคุณภาพสูงสำหรับองค์กร สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการวิจัย การผลิต และอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีผู้ใช้ที่ทำสัญญาแล้ว 58 ราย ประกอบด้วย องค์กร 35 แห่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 23 แห่ง

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/21/WS64195d71a31057c47ebb5af5.html