19 มี.ค. 66 – ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ถาน ยุ่นหง (Tan Yunhong) จากสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences)  ได้ค้นพบต้น Pterocymbium macranthum (ในไทยเรียกว่า ปอกระด้าง) ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสิบสองปันนา (Xishuangbanna National Nature Reserve) มณฑลยูนนาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการพบพืชสกุล Pterocymbium ในจีน ส่วนใหญ่มักกระจายอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เมียนมาร์และไทย

การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนของจีน มีคุณค่าต่อการวิจัยและการคุ้มครองที่สูงมาก ในลำดับต่อไป เขตอนุรักษ์จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกและศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของประชากรพืช คุณภาพของแหล่งที่อยู่อาศัย และสถานะการคุ้มครองของพืชชนิดนี้

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202303/31ec73cb4b9d436aada1e4cd92709875.shtml