18 เม.ย. 66 – สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน (Harbin Institute of Technology) และบริษัทอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งประเทศจีน (China Aerospace Science and Industry Corporation: CASIC) ร่วมกันสร้างอุปกรณ์จำลองภาคพื้นดินของสภาพแวดล้อมในอวกาศ หรือ สถานีอวกาศภาคพื้นดิน เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เครื่องแรกในสาขาเทคโนโลยีการบินและวิทยาศาสตร์อวกาศในประเทศที่เมืองฮาร์บิน เป็นแพลตฟอร์มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในสาขาเทคโนโลยีการบินและวิทยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงระบบการวิจัยและการจำลองสภาพแวดล้อมในอวกาศ การจำลองสภาพแวดล้อมแม่เหล็กในอวกาศ จำลองสภาพแวดล้อมพลาสมาอวกาศ และการวิจัยอื่น ๆ โดยที่นักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกต่อไป ในอนาคต นักบินอวกาศยังสามารถสัมผัสและปรับตัวได้ที่นี่ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการบินและวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202304/8db8c1b8cf9448deae22d7c358cba2b9.shtml