4 เม.ย. 66 – ระบบลอยตัวพลังแม่เหล็กไฟฟ้าสภาพนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง (High temperature superconducting electric maglev transportation system) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. ในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการทดสอบระบบลอยตัวครั้งแรก โดยสามารถเคลื่อยที่ด้วยอัตราความเร็วสูงถึง 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งระบบลอยตัวพลังแม่เหล็กไฟฟ้าสภาพนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงนี้ ประกอบด้วยระบบย่อยของยานพาหนะ ราง แหล่งจ่ายไฟไฟ้ขับเคลื่อน และระบบการสื่อสารปฏิบัติการ เหมาะสำหรับการใช้งานกับท่อส่งสุญญากาศระดับต่ำ ความเร็วสูง และความเร็วสูงพิเศษ คาดว่าระบบนี้จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับการขนส่งที่รวดเร็วระหว่างเมืองใหญ่และภูมิภาคเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/04/WS642bd278a31057c47ebb854f.html