6 เม.ย. 66 – นักวิจัยชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์ (Southeast University) ได้พัฒนาผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ (e-skin) ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเหมือนผิวหนังทุกประการ ทั้งความสามารถในการยืด ความสามารถในการสมานตัวเอง ความเป็นกรดอ่อนๆ ความสามารถในการต้านแบคทีเรีย ตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นโดยรอบได้เมื่อเปิดเครื่อง ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสำรวจสภาพแวดล้อมด้วยการสัมผัสในที่มืดเมื่อทัศนวิสัยถูกจำกัดได้ โดย e-skin มีลักษณะเหมือนเทปและเลียนแบบคุณสมบัติของผิวหนังมนุษย์ ผลิตจากใยไหมธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุโปรตีน และเพิ่มไอออนแคลเซียมที่ดูดซับน้ำ ไอออนไฮโดรเจนที่เป็นกรดอ่อนๆ และวัสดุนาโนที่ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสังเคราะห์ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ACS Nano

(งานวิจัย : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c09851)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/06/WS642e7c34a31057c47ebb8abd.html