11 เม.ย. 66 – ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Artificial Intelligence Laboratory) ได้พัฒนาระบบเฟิงหวู่ (Fengwu) ระบบพยากรณ์อากาศปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง ผลักดันการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางทั่วโลกเกินกว่า 10 วัน โดยใช้สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกหลายโมเดล หลายงาน สร้างผลการพยากรณ์อากาศทั่วโลกที่มีความแม่นยำสูงในอีก 10 วันข้างหน้าภายใน 30 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองเชิงกายภาพดั้งเดิม เฟิงวูสามารถลดข้อผิดพลาดลงได้ 19.4% และขยายช่วงการคาดการณ์เป็น 10.75 วันตามข้อมูลการวิเคราะห์ซ้ำ สะท้อนให้เห็นทั้งความแม่นยำในการพยากรณ์ ความตรงต่อเวลาของการพยากรณ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคต ระบบสามารถเสริมแบบจำลองเชิงกายภาพในการพยากรณ์อากาศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และการวิจัยด้านธรณีศาสตร์อื่นๆ ในวงกว้าง เพื่อช่วยเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคงด้านพลังงาน และความต้องการที่สำคัญอื่นๆ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202304/a39e36486a4c4549b9b84ae657c4a103.shtml