ถึงน้อง ๆ นักศึกษาชาวไทยที่ประเทศจีนครับ 

ผมได้รับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากทางท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาแล้ว ผมรู้สึกเป็นห่วงน้อง ๆ เป็นอย่างมากครับ และได้กำชับให้ทางสถานทูตให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดต่อกับน้อง ๆ เป็นระยะเพื่อให้ทราบสถานการณ์ หากน้อง ๆ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อผ่านทางสถานทูต หรือที่ปรึกษา อววน. แล้วผมจะสั่งการให้โดยด่วนที่สุดครับ สุดท้ายนี้ผมขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจปลอดภัยจากวิกฤตในครั้งนี้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.
23 ม.ค. 63 

ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ฝ่ายกงสุล: (86-10) 8531-8768
แจ้งเหตุฉุกเฉิน: 1-572-731-2531