เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรมอุตสาหกรรมและสารสนเทศมณฑลกวางตุ้งประกาศ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มณฑลกวางตุ้งผลิตยานยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 189 หรือร้อยละ 16.2 ของปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตได้ของจีนทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนการขยายตัว นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งยังคงนโยบายให้เงินสนับสนุนแก่ผู้บริโภคที่ซื้อยานยนต์พลังงานใหม่ต่อไป

ภาพรวมยานยนต์ไฟฟ้าของมณฑลกวางตุ้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยบริษัท BYD ผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น จำหน่ายยานยนต์พลังใหม่จำนวน 247,523 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.66 ของยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของจีน มูลค่ารวมกว่า 808 ล้านหยวน (125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 241 ซึ่งมากที่สุดในจีน (โดย Tesla อันดับที่ 2 และ Wuling อันดับที่ 3) ขณะที่บริษัท GAC บริษัทผลิตรถยนต์ที่มีความร่วมมือด้านการผลิตกับบริษัทรถยนต์ต่างชาติมากที่สุดในจีนซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครกว่างโจวมียอดจำหน่าย 23,145 ล้านหยวน (3,529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.67 และบริษัท XPeng ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่นครกว่างโจว มีรายได้ 7,454 ล้านหยวน (1,176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งยังคงนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งประกาศนโยบายให้เงินสนับสนุน (subsidy) 10,000 หยวน (1,513 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้ผู้เปลี่ยนรถยนต์คันเก่าเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ และให้เงินสนับสนุน 5,000 หยวน ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งจัดสรรเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 5,879 ล้านหยวน (911 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มากที่สุดในจีน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของงบประมาณที่ใช้เพื่อเป็นเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของจีน

อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนชิป ราคาแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นและสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน มณฑลกวางตุ้งซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมหลักจึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการบริโภคโดยนโยบายให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังจีนได้กำหนดกรอบระยะเวลาของนโยบายให้เงินสนับสนุนซึ่งจะสิ้นสุดลงภายในปี 2565 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะติดตามต่อไป

——————————————–

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.cinic.org.cn/xy/gd/1284287.html
https://www.electrive.com/2022/04/28/byd-increases-quarterly-profit-by-241/
https://autonews.gasgoo.com/china_news/70020241.html
https://car.southcn.com/node_37aef5c8b5/8cf0d34557.shtml
https://www.163.com/dy/article/H6P2U2O3052792SB.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/