ไฮไลท์

  • เมื่อพูดถึงย่านที่เป็นเป็นศูนย์รวมองค์กรชั้นนำด้านไอทีและนวัตกรรมสุดไฮเทค เชื่อว่าหลายท่านคงนึกโยงไปถึง ‘ซิลิคอน วัลเลย์’ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และด้วยความสำเร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมาของซิลิคอน วัลเลย์ในสหรัฐอเมริกานี่เอง ได้จุดประกายให้หลายประเทศ/ดินแดนสร้างซิลิคอน วัลเลย์ของตัวเองขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบังกาลอร์ (Bangalore) ในอินเดีย สโกลโกโว (Skolkovo) ในรัสเซีย Cyber port ที่เมืองฮ่องกง รวมถึง “ย่านจงกวนชุน” (中关村/Zhongguancun) ในจีนแผ่นดินใหญ่
  • ย่านจงกวนชุน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง และมีสาขาตั้งอยู่ในหลายเมือง รวมถึงในนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดย ‘หนานหนิง จงกวนชุน’ เป็นจงกวนชุนแห่งที่ 3 ที่จัดตั้งขึ้นนอกกรุงปักกิ่ง มุ่งส่งเสริมธุรกิจใน 4 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (2) การแพทย์และสุขภาพ (3) การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย (4) การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ‘หนานหนิง จงกวนชุน’ จะเป็นอีกแพลตฟอร์มทางเลือกที่สตาร์ทอัปไทยและจีนสามารถใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านงานวิจัย (R&D) และการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในจีนและต่างประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์จะใช้แสดงผลงาน ระดมทุน และพบปะผู้ร่วมทุนได้โดยตรง

เมื่อพูดถึงย่านที่เป็นเป็นศูนย์รวมองค์กรชั้นนำด้านไอทีและนวัตกรรมสุดไฮเทค เชื่อว่าหลายท่านคงนึกโยงไปถึง ‘ซิลิคอน วัลเลย์’ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และด้วยความสำเร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมาของซิลิคอน วัลเลย์ในสหรัฐอเมริกานี่เอง ได้จุดประกายให้หลายประเทศ/ดินแดนสร้างซิลิคอน วัลเลย์ของตัวเองขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบังกาลอร์ (Bangalore) ในอินเดีย สโกลโกโว (Skolkovo) ในรัสเซีย Cyber port ที่เมืองฮ่องกง รวมถึง “ย่านจงกวนชุน”(中关村/Zhongguancun) ในจีนแผ่นดินใหญ่

ย่านจงกวนชุน นับเป็นเขตเทคโนโลยีไฮเทคระดับประเทศและเป็นเขตสาธิตการพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเองระดับประเทศแห่งแรกของจีน เป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่า 20,000 ราย บริษัทที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 400 ราย และมีสตาร์ทอัปยูนิคอร์น(มีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว) คิดเป็น 1/4 ของทั้งโลก

ย่านจงกวนชุน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง และมีสาขาตั้งอยู่ในหลายเมือง รวมถึงในนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงโดย ‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ เป็นจงกวนชุนแห่งที่ 3 ที่จัดตั้งขึ้นนอกกรุงปักกิ่ง มุ่งส่งเสริมธุรกิจใน 4 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (2) การแพทย์และสุขภาพ (3) การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย (4) การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ นครหนานหนิงและ Zhongguangcun Development Group (中关村发展集团) ได้จัดงานเสวนาเพื่อติดตามผลการเยือนหนานหนิง ·จงกวนชุนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครบรอบ 5 ปี นายหวัง ฉวิน (王群/Wang Qun) คณะกรรมาธิการสามัญพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครหนานหนิงและรองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน นครหนานหนิงเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีประเภทต่างๆ มากที่สุดในเขตฯ กว่างซีจ้วง มีธุรกิจ SMEs ด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ 1,011 ราย เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับประเทศ 1,378 แห่ง และมีสตาร์ทอัปละมั่ง หรือ Gazelle Company ระดับมณฑล (มีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์)  45 ราย และมีแพลตฟอร์มสตาร์ทอัประดับประเทศอีก 35 แพลตฟอร์ม

หลายปีมานี้ นครหนานหนิงร่วมมือกับจงกวนชุนในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างจีน-อาเซียน ภายใต้โมเดลการพัฒนา หนึ่งฐาน (สามพื้นที่)  หนึ่งเขตนิคม หนึ่งศูนย์กลาง หนึ่งดินแดนแทรก กล่าวคือ

          “หนึ่งฐาน หมายถึง ฐานสาธิตนวัตกรรมหนานหนิง·จงกวนชุน (南宁-中关村创新示范基地/Nanning-Zhongguancun Innovation Demonstration Base) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย 3 พื้นที่ย่อย คือ เขตทะเลสาบหมิงเยว่ (Mingyue Lake) เขตทะเลสายเซียงซือหู (Xiangsi Lake) และเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรหนานหนิง

  • ฐานสาธิตนวัตกรรมเขตหมิงเยว่หู (明月湖区) ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมยุโรป 13 อาคาร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ราว 75 ไร่ มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง8 หมื่น ตร.ม. เป็นสถานที่บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัปด้านไอทีและเทคโนโลยีขั้นสูง (Incubator/Accelarator) โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การผลิตอุปกรณ์ล้ำสมัย การแพทย์และสุขภาพ และการบริการด้านเทคโนโลยี
  • ฐานสาธิตนวัตกรรมเขตเซียงซือหู (相思湖区) มีเนื้อที่ 32 ไร่ พื้นที่สิ่งก่อสร้างรวม 6.26 หมื่น ตร.ม. มุ่งส่งเสริมธุรกิจ 2 สาขา ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรหนานหนิง (南宁综合保税区)มีเนื้อที่ 167ไร่พื้นที่สิ่งก่อสร้างรวม 1.05 แสน ตร.ม. มุ่งส่งเสริมธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานของเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่ย่อยหนานหนิง อาทิ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ e-Commerce ข้ามแดน

           “หนึ่งอุทยาน หมายถึง อุทยานวิทยาศาสตร์หนานหนิง-จงกวนซุน (南宁–中关村科技园/Nanning-Zhongguancun Science Park) เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งที่ 3 ของจงกวนชุนที่ตั้งอยู่นอกกรุงปักกิ่ง (ต่อจากนครเทียนจิน และเขตเมืองใหม่โสงอัน มณฑลเหอเป่ย) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.กม. (core area 7 ตร.กม.) มีอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (emerging industry) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ข้อมูลสารสนเทศ+การผลิตอัจฉริยะ ข้อมูลสารสนเทศ+การบริหารสมัยใหม่ โดยวางเป้าหมายว่า ในปี 2573 อุทยานแห่งนี้จะเป็น Gateway ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งสู่อาเซียน เป็น Highland ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล และเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะของนครหนานหนิง

            “หนึ่งศูนย์กลาง คือ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีเหอเต๋อ (Hede) หนานหนิง ·จงกวนชุน มีเนื้อที่ 100 ไร่ มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างราว 440,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 1.8 พันล้านหยวน จะเป็นแพลตฟอร์มรองรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ เน้นไปที่ภาคการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน มีวิสาหกิจเข้าไปจัดตั้งสวนสวนนวัตกรรมแล้วหลายแห่ง (ที่น่าสนใจ คือ สวนนวัตกรรมบล็อกเชน) รวมสถาบันวิจัยด้วย (ที่น่าสนใจ คือ สถาบันวิจัยอุปกรณ์นำร่องอัจฉริยะดาวเทียมเป่ยโต้ว และห้องปฏิบัติการมาตรฐาน GMP)

            หนึ่งดินแดนแทรก คือ ศูนย์นวัตกรรมร่วมหนานหนิง ·จงกวนชุนที่เมืองเซินเจิ้น (Collaborative Innovation Center) ในเขตหนานซานเมืองเซินเจิ้น มีพื้นที่ 2,400 ตร.ม. เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 31 พ.ค. 2564 มีลักษณะเป็น Co-working space สำหรับภาคธุรกิจ

นายหยาว เซิ่งลี่ (Yao Shengli/姚胜利) รองผู้จัดการใหญ่ Zhongguangcun Development Group ให้ข้อมูลว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ มีธุรกิจด้านนวัตกรรม (entity) รวมตัวกัน 518 ราย ได้บ่มเพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นนำระดับประเทศ 60 ราย

ปัจจุบัน มีวิสาหกิจรายสำคัญและสตาร์ทอัปทยอยเข้าจัดตั้งธุรกิจใน ‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ หลายราย  อาทิ บริษัท NaanDanJain จากประเทศอิสราเอล / บริษัท Neusoft Nanning (东软南宁) / บริษัท DHC (东华软件) / บริษัท Ploughuav (圣尧智能) / บริษัท JJR (捷佳润) / บริษัท Talentcloud (慧云信息) ของประเทศจีน และ วิสาหกิจหลายรายใน ‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ ได้ขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว รวมถึงประเทศไทย

นอกจากนี้ ‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ ยังเป็นสถานที่ตั้งของโครงการอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทชั้นนำด้านไอที อาทิ Inspur (浪潮) / INNO-CN(世纪创新) / Liandong U Valley (联东U谷) และ Hong Kong Sanrun (香港三润) ซึ่งถือเป็นต้นแบบการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนที่จงกวนชุนนครหนานหนิงในอนาคต

บีไอซี เห็นว่า ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม‘หนานหนิง ·จงกวนชุน’ จะเป็นอีกแพลตฟอร์มทางเลือกที่สตาร์ทอัปไทยและจีนสามารถใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านงานวิจัย (R&D) และการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในจีนและต่างประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์จะใช้แสดงผลงาน ระดมทุน และพบปะผู้ร่วมทุนได้โดยตรง

 

จัดทำโดย : นางสาวเนตรนภา บุญมา ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนาหนิง
เรียบเรียงโดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนาหนิง
ที่มา : เว็บไซต์ http://gxq.nanning.gov.cn (南宁高新技术产业开发管理委员会) วันที่ 27 เมษายน 2565
เว็บไซต์ http://gx.chinanews.cn (中国新闻网) วันที่ 21 เมษายน 2565
  หนังสือพิมพ์ Nanning Daily วันที่ 21 เมษายน 2565
ภาพประกอบ China-Asean Information Harbor

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/