สำนักงานสถิติมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เมืองหวยฮั่ว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานและมีอาณาเขตติดกับมณฑลกุ้ยโจวและเขตฯ กว่างซี มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกถึงร้อยละ 374.5 สูงสุดจากทั้งหมด 14 เมืองของมณฑลหูหนาน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองหวยฮั่วได้รับการผลักดันให้เป็นเมืองข้อต่อของมณฑลหูหนานในการเชื่อมโยงไปยังอาเซียน โดยมีท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port) เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นท่าบกนานาชาติระดับแนวหน้าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน รวมถึงเป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญจากจีนตอนในผ่านเส้นทางระเบียงการค้านานาชาติบก-ทะเลสายใหม่ ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้ง และด่านโม่ฮานของมณฑลยูนนาน เพื่อเชื่อมสู่อาเซียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เมืองหวยฮั่วได้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมสู่อาเซียน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เส้นทาง “ราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วไปออกทะเลที่อ่าวเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซี หรือมณฑลกวางตุ้ง เช่น ท่าเรือจ้านเจียงและท่าเรือหนานซา (2) เส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟโม่ฮานของมณฑลยูนนาน และมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป. ลาว และ (3) เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟผิงเสียงของเขตฯ กว่างซี และมุ่งสู่นครฮานอยของประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ ในปี 2565 มณฑลหูหนานยังได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับมณฑลหูเป่ย และมณฑลเจียงซี เพื่ออาศัยความได้เปรียบของท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วเป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้าระหว่างสามมณฑลกับอาเซียน ขณะเดียวกัน สำนักงานศุลกากรเมืองหวยฮั่วยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับศุลกากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ศุลกากรด่านรถไฟโม่ฮาน ศุลกากรด่านรถไฟผิงเสียง และศุลกากรท่าเรือชินโจว เพื่อสร้างความราบรื่นและการอำนวยความสะดวกทางพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกัน

สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 พฤษภาคม 2566 ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วได้ดำเนินการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟและการขนส่ง “ราง+ทะเล” ไปอาเซียนแล้ว 153 ขบวน มากกว่าปี 2565 ตลอดทั้งปี ซึ่งมีจำนวนรวมที่ 151 ขบวน และคาดว่าจะเติบโตกว่าเท่าตัวในปี 2566

ที่มา: https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2023-05/11/node_202.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/