เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2565 นายหลี่ ตงเซิง (Li Dongsheng) ผู้ก่อตั้งบริษัท TCL และผู้แทนสภาประชาชนจีน (National People’s Congress) ได้กล่าวรายงานในการประชุมสองสภา (การประชุมสภาประชาชนจีนและการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน) ว่า ทางการจีนได้ให้การสนับสนุนบริษัท TCL ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและรับมือกับกระแสต่อต้านโลกาภิวัฒน์ และเห็นว่า จีนสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มด้านประกันสินค้าและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจจีนให้สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ เพิ่มความเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าจากจีน โดยได้เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรและใช้นโยบายกีดกันทางการค้า (Protectionist Policies) เพื่อปกป้องภาคอุตสาหกรรมในประเทศ นายหลี่ฯ จึงเห็นว่า วิสาหกิจจีนควรเปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม

บริษัท TCL ได้ตั้งโรงงานในเม็กซิโกและโปแลนด์ เพื่อขจัดอุปสรรคในการส่งออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรป และได้จัดตั้งโรงงานในประเทศอื่น เช่น บราซิล เอเชียตะวันออกเฉียงโต้ และอินเดีย เป็นต้น อีกทั้งมีแผนจะจัดตั้งโรงงานในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมในต่างประเทศของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มการส่งออกอุปกรณ์และชิ้นส่วนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายหลี่กล่าวว่า การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศจำเป็นต้องใช้กลยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น กรณีการจัดตั้งโรงงานที่เวียดนาม บริษัท TCL สามารถนำผู้ผลิต (suppliers) จากจีนไปตั้งโรงงานที่เวียดนาม เนื่องจากจีนอยู่ใกล้เวียดนามและมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่กรณีการจัดตั้งโรงงานที่บราซิล บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมผู้ผลิตท้องถิ่นในบราซิล เนื่องจากความห่างไกลทางภูมิศาสตร์

บริษัท TCL ตั้งอยู่ที่เมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง และเป็นบริษัทผลิตโทรทัศน์สีรายใหญ่ที่สุดของจีนและส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากบริษัท Samsung และบริษัท LG ของเกาหลีใต้ โดยเมื่อปี 2564 บริษัท TCL มีมูลค่าส่งออก 19,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 โดยส่วนมากเป็นการส่งออกเครื่องใช้ เช่น
แผง LCD และซิลิคอนเวเฟอร์ เป็นต้น

ที่มา : https://thaibizchina.com/