เรียนจบด้านอวกาศมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง? – หน่วยงานภาครัฐ – หน่วยงานภาคเอกชน – องค์กรระหว่างประเทศ – อาจารย์ / บริษัทที่ปรึกษา …