การเตรียมความพร้อมศึกษาต่อด้าน ‘ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’ – หนังสือแนะนำสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนลุยจีน …