สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) …