การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ดิจิทัลหยวน เงินในอนาคต” วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09:30 – 10:30 น. (เวลาไทย) …