จีนตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำในด้านอวกาศของโลกภายในปี ค.ศ. 2049 กิจกรรมหลักที่จีนทำในห้วงอวกาศ – สร้างความมั่งคั่งจากการไปสำรวจดวงจันทร์ …