• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • แผนพัฒนาเทคโนโลยีจีน (2021-2025) | Way Forward 2021 “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน”

แผนพัฒนาเทคโนโลยีจีน (2021-2025) | Way Forward 2021 “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน”การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน” วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 9.30​ …

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]