• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ศตวรรษที่ 21 เรายังเรียนคติชนวิทยาไปทำไม | Way Forward 2021 “คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไร

ศตวรรษที่ 21 เรายังเรียนคติชนวิทยาไปทำไม | Way Forward 2021 “คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไรเบื้องหน้า ที่เราเห็นก็คือความสำเร็จทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ความเป็นมหามิตรและมหาอำนาจ การเผยแพร่วัฒนธรรม เบื้องหลัง …

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]