เบื้องหน้า ที่เราเห็นก็คือความสำเร็จทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ความเป็นมหามิตรและมหาอำนาจ การเผยแพร่วัฒนธรรม เบื้องหลัง …