ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ …