“จงกวนชุน” เขตสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติของจีน EP.2 | Way Forward 2022 PodcastWay Forward 2022 Podcast “จงกวนชุน” เขตสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติของจีน EP.2 รู้จีน รู้จริง จากคนไทยในจีน – รู้จัก “จงกวนชุน” …

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]