การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เรียนต่อจีนด้านวิทยาศาสตร์” วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 9.30​ – 10.30​ น.