การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เรียนต่อจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 09.30​​ – 10.30​​ …