Photo: China Daily

30 พ.ค. 66 – เมื่อเวลา 9:31 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม จีนปล่อยจรวดขนส่งลองมาร์ช-2เอฟ เหยา16 (Long March-2F Yao 16) ซึ่งบรรทุกยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-16 (Shenzhou-16) ขึ้นสู่อวกาศที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ส่งนักบินอวกาศ 3 คน ประกอบไปด้วย จิ่ง ไห่เผิง (Jing Haipeng) จู หยางจู้ (Zhu Yangzhu) และกุ้ย ไห่เฉา (Gui Haichao) ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศเป็นเวลา 5 เดือน ยานอวกาศประสบความสำเร็จในการแยกออกจากจรวดและเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ หลังจากยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรแล้ว จะดำเนินการนัดพบและเทียบท่ากับชุดประกอบสถานีอวกาศตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ นักบินอวกาศของยานเสินโจว-16 และนักบินอวกาศของยานเสินโจว-15 จะทำงานและใช้ชีวิตด้วยกันบนสถานีอวกาศประมาณ 5 วัน เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนและส่งมอบงานต่าง ๆ

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202305/d322432df105405ca3ef5a0efeb2080d.shtml