จีนเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถม-มัธยม

Photo: China Daily

30 พ.ค. 66 – กระทรวงศึกษาธิการจีน เปิดเผยว่า จีนวางแผนที่จะเสริมสร้างการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าจะมีผลตอบรับที่ดีขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า จะมีการปรับปรุงทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเวทีเฟ้นหาผู้มีความสามารถพิเศษรุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์ และผลักดันเยาวชนให้ทุ่มเทเพื่อวิทยาศาสตร์และการวิจัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงแนวทางสำหรับความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ จัดหาพนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการและนักวิจัย เพื่อให้คำแนะนำ การออกแบบข้อสอบ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/30/WS6475680ea310b6054fad5ca8.html

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]