Photo: China Daily

28 พ.ค. 66 – การประชุมนวัตกรรมและการพัฒนาเยาวชนนานาชาติปักกิ่ง (Beijing International Youth Innovation and Development Forum) จัดโดยสำนักงานผู้มีความสามารถปักกิ่ง (Beijing Talent Work Bureau) ไชน่าเดลี่ (China Daily) และศูนย์ผู้มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศของปักกิ่ง (Beijing Overseas Talents Center) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง

หัวข้อหลักของการประชุม คือ “รวบรวมความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฉันทามติในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนระหว่างประเทศและส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากรและนวัตกรรมระดับโลก การสำรวจรูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถเชิงนวัตกรรมระดับนานาชาติ และการสร้างแรงดึงดูดไปยังผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ China Scholarship Council (CSC) และ Beijing Overseas Talents Center ได้ลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือสำหรับโครงการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงปักกิ่ง นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง CSC และสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาในกรุงปักกิ่ง เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือในท้องถิ่นสำหรับทุนการศึกษาระดับชาติสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเลือกกรุงปักกิ่งเป็นเมืองนำร่อง เพื่อสำรวจและปฏิรูปรูปแบบการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับชาติสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในภาคนอกการศึกษา (Non-educational)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/28/WS647329aaa310b6054fad570e.html