จีน-มาเก๊าร่วมพัฒนาดาวเทียม Macao Science 1A และ 1B เพื่อศึกษาสนามแม่เหล็กโลก

Photo: Wang Jiangbo/China Daily

21 พ.ค. 66 – จีนเปิดตัวดาวเทียม Macao Science 1A และ 1B บรรทุกผ่านจรวดขนส่งลองมาร์ช-2ซี (Long March 2C) ที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน ในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดาวเทียมทั้ง 2 ดวงพัฒนาร่วมกันโดยนักวิทยาศาสตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊า การเปิดตัวครั้งนี้เป็นภารกิจครั้งที่ 474 ของตระกูลลองมาร์ช และเป็นการปล่อยยานอวกาศครั้งที่ 20 ของจีนในปีนี้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์บนดาวเทียมประกอบไปด้วย เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก (Vector Field Magnetometer: VFM) เครื่องวัดพลังงานอิเล็กครอน (Energetic Electron Spectrometer) เครื่องวัดอำนาจแม่เหล็กสถานะมืดแบบคู่  (Coupled Dark State Magnetometer: CDSM) และเครื่องตรวจจับรังสีเอกซ์แสงอาทิตย์ (Solar X-ray Detector) ได้รับการพัฒนาโดย State Key Laboratory of Lunar and Planetary Science ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก๊า (Macau University of Science and Technology) เพื่อศึกษาการกำเนิดและวิวัฒนาการและกลไกการผกผันของสนามแม่เหล็กโลก และวาดแผนที่แม่เหล็กโลกใต้พิภพที่มีความแม่นยำและมีความละเอียดสูง

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/21/WS6469f83da310b6054fad4332.html

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]