นักวิจัยจีนพบหลักฐานบ่งชี้ว่าเคยมีมหาสมุทรบนดาวอังคาร

Photo: China Daily

19 พ.ค. 66 – ทีมวิจัยนำโดยศาสตราจารย์เซี่ยว หลง (Xiao Long) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์แห่งประเทศจีน (อู่ฮั่น) (School of Earth Sciences, China University of Geosciences (Wuhan)) พบหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเคยมีมหาสมุทรอยู่ทางตอนเหนือของดาวอังคาร จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกล้องมัลติสเปกตรัม (Multispectral Camera) บนยานสำรวจดาวอังคารจู้หรง (Zhurong) ของจีน พบโครงสร้างทางชั้นหินที่โดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากหินภูเขาไฟที่พบทั่วไปบนพื้นผิวดาวอังคารและหินที่เกิดจากการตกตะกอนในมหาสมุทร ลักษณะทางภูมิประเทศเหล่านี้บ่งบอกถึงลักษณะการไหลของน้ำแบบสองทิศทางที่มีความคล้ายกันกับกระแสคลื่นต่ำในสภาพแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งน้ำตื้นของโลก ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ National Science Review (งานวิจัย: https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwad137/7160482?searchresult=1)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/19/WS64676c64a310b6054fad40e7.html

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]