Photo: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, CAS

24 พ.ค. 66 – นักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและบรรพมานุษยวิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences) ได้ค้นพบตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ของหิมาลายาซอรัส (Himalayasaurus) 2 ตัวอย่าง สัตว์นักล่าใต้ทะเลลึกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร ในเขตปกครองตนเองทิเบต ใกล้เมือง Gangkar ในอำเภอ Dingri ประมาณ 100 กิโลเมตรจากฐานการปีนเขาของภูเขาโชโมลังมา (Qomolangma) หรือที่เรียกว่า ยอดเขาเอเวอเรสต์ ทางตะวันตก ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก การค้นพบครั้งล่าสุดนี้จะช่วยให้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักซึ่งพบบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต และจะนำไปสู่การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคระหว่างช่วงมหายุคมีโซโซอิก (252-66 ล้านปีก่อน)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/24/WS646d6288a310b6054fad4c19.html