Photo: Xinhua

16 พ.ค. 66 – ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และกลายเป็นแรงผลักดันสำหรับการพัฒนาจีนให้ทันสมัย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 3 เท่าจาก 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.44 แสนล้านดอลลาร์) ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 3 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ. 2565 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการพัฒนาคุณภาพสูง ในทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้รับความสำเร็จด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ สารสนเทศเชิงควอนตัม เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงก่อกำเนิดและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เท่านั้น แต่ยังเร่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/16/WS64633298a310b6054fad3434.html