Photo: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

7 พ.ค. 66 – นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันฟิสิกส์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences) รายงานผลจากการวิจัยทางวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับตัวอย่างดินดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-5 (Chang’e-5) ว่าได้ค้นพบสสารแก้วบนดวงจันทร์หลายประเภทที่มีต้นกำเนิดต่างกัน และยังค้นพบใยแก้วธรรมชาติเป็นครั้งแรกในดินบนดวงจันทร์

จากการวิเคราะห์เส้นใยแก้วธรรมชาติเหล่านี้ บ่งชี้ว่าดินบนดวงจันทร์มีคุณสมบัติที่ดีในแง่ของการขึ้นรูปวัสดุแก้ว ซึ่งยืนยันความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างแก้วบนพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อใช้ในการสร้างฐานดวงจันทร์ในอนาคต ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาร National Science Review

งานวิจัย : Diverse glasses revealed from Chang’E-5 lunar regolith

http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202305/e3a39ee63cfc42eaaf9445a475ab4906.shtml