Photo: VCG

11 พ.ค. 66 – เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 21.22 น. จีนได้ปล่อยยานขนสัมภาระเทียนโจว-6 (Tianzhou 6) ขึ้นไปพร้อมกับจรวดขนส่งลองมาร์ช 7-วาย7 (Long March 7-Y7) ที่ศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง สังกัดศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งเป็นการปล่อยยานอวกาศครั้งแรกนับตั้งแต่สถานีอวกาศจีนเข้าสู่ระยะประยุกต์ใช้งานและพัฒนา หลังจากภารกิจปล่อยยานเทียนโจว-6 ได้เข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกง (Tiangong) เป็นที่เรียบร้อย เพื่อทำการถ่ายโอนสัมภาระ ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันเกือบ 5.8 เมตริกตัน มีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตที่เพียงพอสำหรับลูกเรือ 3 คนเป็นเวลา 280 วัน บรรจุสัมภาระทางวิทยาศาสตร์ 98 ห่อ น้ำหนักรวม 714 กิโลกรัม ประกอบด้วย อุปกรณ์ใหม่ อะไหล่ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะนำไปใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 รายการในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ฟิสิกส์ของไหลในสภาวะไร้น้ำหนัก การเผาไหม้ และวัสดุศาสตร์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/11/WS645c18c5a310b6054fad23ae.html