การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1 | Way Forward 2023Way Forword 2023 “การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 14.00 – 16.00 น. (ไทย) 15.00 – 17.00 น.

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]