จีน-ไทยร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยจีน

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการเสนอข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) วันนี้ (3 ก.ค. 2566) สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences: CASS) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงฯ ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยจีนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน” ฝ่ายไทยจะเป็นผู้จัดหาพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายจีนจะให้การสนับสนุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่จำเป็น ทั้งนี้ ฝ่ายจีนและฝ่ายไทยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิจัยร่วมกัน การสัมมนาพิเศษ และการแสดงผลงานวิจัย

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้ดำเนินโครงการวิจัยหลายโครงการเกี่ยวกับการขจัดความยากจนโดยใช้แบบจำลองของจีน ศูนย์วิจัยจีนจะเร่งสร้างความร่วมมือของเราในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่น ๆ รวมถึงศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และยังสอดคล้องกับแนวคิด ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ อีกด้วย”

ศูนย์วิจัยจีนจะตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้ง ดำเนินความร่วมมืออย่างแข็งขันในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ และสาขาอื่น ๆ และส่งเสริมการก่อสร้างร่วมกันคุณภาพสูงของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างลึกซึ้งและมั่นคง

นายหวัง เล่ย (Wang Lei) ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน (CASS) กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยจีนของเราทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับทั้งสองฝ่ายในการร่วมกันส่งเสริมการก่อสร้างการปรึกษาหารือ และการแบ่งปัน ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล การอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้การสนับสนุนทางปัญญาสำหรับการจัดตั้งโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างร่วมกันของ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ระหว่างสองประเทศ”

ที่มา : 中泰合作建立中国研究中心

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=3946900050990825982&toc_style_id=feeds_default&share_to=wechat&track_id=fa9222e2-e2cd-4027-adfe-0e09e2f2ff33

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]