• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • การท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก – thaibizchina

การท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก – thaibizchina

 

เมื่อเร็วๆนี้ มณฑลเสฉวนเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจของการบริโภคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ในมณฑลเสฉวนก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยเมื่อช่วงวันหยุดแรงงานแห่งชาติและวันเทศกาลแข่งเรือมังกรจีนที่ผ่านมา ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวฯ ได้เกินช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การท่องเที่ยวฯ ที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากมาตรการต่าง ๆ ที่มณฑลเสฉวนใช้กระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยส่งเสริมสำคัญ ได้แก่ ความนิยมท่องเที่ยวที่สูงขึ้น การผลักดันมาตรการที่เอื้อประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งมณฑล และการใช้นโยบายทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยส่งเสริมการบริโภคการท่องเที่ยวฯ โดยเพิ่มมูลค่าการบริโภคได้ถึงราว 600 ล้านหยวน

“เครื่องมือดิจิทัล” ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมในการยกระดับได้ เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ประกาศ 20 กรณีตัวอย่างของการท่องเที่ยวฯ รูปแบบใหม่ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวน 2 แห่งได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แม่น้ำจินเจียง ณ นครเฉิงตู และภูเขากวงอู้ ณ เมืองปาจง มณฑลเสฉวน ปัจจุบันมณฑลเสฉวนยังมีอีก 13 สถานที่ที่เป็นแหล่งรวมการบริโภคการท่องเที่ยวฯ ในช่วงยามค่ำคืนและมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอีกด้วย โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญจำนวน 499 โครงการทั้งมณฑลเสฉวนได้สำเร็จการลงทุนไปแล้ว 58,245 ล้านหยวน สำเร็จอัตราการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 56.04 และมีโครงการใหม่ที่เปิดตัวสำเร็จ 9 แห่ง และโครงการที่ดำเนินการแล้วอีก 60 แห่งโครงการท่องเที่ยว 90 แห่งจากในมณฑลเสฉวนออกพันธบัตรพิเศษจากรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่า 8,497 ล้านหยวน

รายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2566 อุทยานแห่งชาติหวงหลง มณฑลเสฉวน รับจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 980,000 คน/ครั้ง และได้ทะลุหลักล้านคนอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ซึ่งนับว่าเป็นการทำสถิติการรับนักท่องเที่ยวที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยผลประโยชน์ในครั้งนี้ทำให้ภาคการตลาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ A ของทั้งมณฑลเสฉวนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดถึง 312 ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.36 และรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมมีมูลค่า 2,569 พันล้านหยวน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.77

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล :

  1. เว็บไซต์ xinhuanet.com (เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566)

http://www.sc.xinhuanet.com/20230726/6ff707d804ae44599e2743639c715c6a/c.html

  1. เว็บไซต์ cnstock.com (เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566)

https://news.cnstock.com/industry,rdjj-202307-5096728.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]